Drukuj

Środa i Strzelin z dotacjami na autobusy

(2017-03-06)

Znane są już wyniki naborów RPO WD w ramach działania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego spośród 14 gmin OSI Równina Wrocławska dotacje unijne otrzymały 3 gminy: Oława i Strzelin – po jednej dotacji oraz Środa Śląska – dwie dotacje o łącznej wartości ponad 8 mln zł na uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w latach 2017-2018.

Na etap I, obejmujący zakup 9 busów i autobusów niskoemisyjnych, niezbędnych do obsługi północnej części gminy oraz miasta Środa Śląska, gmina otrzymała ponad 5,8 mln zł dotacji, a na etap II, zakładający zakup 4 pojazdów niskoemisyjnych do obsługi południowej części gminy, ponad 2,2 mln zł.

Pierwsze kursy gminnej komunikacji zbiorowej mają być uruchomione w IV kwartale tego roku. Będą to: połączenie Środy Śląskiej przez dworzec autobusowy ze stacją kolejową Środa Śląska oraz z przystankiem kolejowym Przedmoście-Święte i miejscowościami w północnej części gminy, a także połączenie Środy Śląskiej z podstrefami LSSE oraz trzy połączenia miejskie obsługiwane wolnobieżnymi minibusami elektrycznymi. Całość projektu ma być wdrożona pod koniec 2018 r., a łączna wartość przedsięwzięcia to 11,7 mln zł.

- To kolejny strategiczny projekt, na który gmina Środa Śląska otrzymała dofinansowanie zewnętrzne. Dzięki decyzji Zarządu Województwa i środkom z Unii Europejskiej możemy realizować naszą koncepcję uruchomienia gminnej komunikacji zbiorowej opracowaną w 2016 r., która w istotny sposób poprawi mobilność mieszkańców oraz zapewni przewozy w przystępnych cenach i w zgodzie z ekologią – podsumowuje Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej.

Gmina Strzelin na podobny projekt zakupu busów i autobusów miejskich i podmiejskich pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 3,9 mln zł.

Materialy do pobrania: (pdf)

Wyniki dwóch naborów w ramach działania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” - Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej.