Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017r.

(2017-03-07)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 7.03.2017r. do 27.03.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

1. działka niezabudowana nr 24, AM-14 o pow. 0,2958 ha położona w obrębie miasta Środa Śląska przeznaczona pod aktywność gospodarczą
oraz wykaz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat:
1. część działki nr 314/2, AM-1 o pow. 0,0127 ha położonej w obrębie wsi Święte z przeznaczeniem pod dojazd do zabudowań.

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl