Drukuj

Ogłoszenie o konkursie

(2017-02-24)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2017 roku.

 

 


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs adresowany jest do:

a) organizacji, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objetego konkursem

b) organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3 ust.2 i podmiotó wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.

Zgłoszony w konkursie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" Województwa Dolnośląskiego, która posiada "Sołecką Strategię Rozwoju" przyjętą przez Zebranie Wiejskie.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

Termin realizacja zadania: rozpoczęcie realizacji zadania nie wcześniej niż 15 sierpnia 2017 r., zakończenie realizacji zadania nie później niż 16 grudnia 2017 r.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł nie więcej niż 90% ogólnej wartości projektu. Udział własny w projekcie wynosić powinien minimum 10% ogólnej wartości projektu.

Wiecej informacji zawierających zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert pod adresem:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/