Drukuj

Nowy OSN od 1 marca

(2017-02-22)

Informujemy, że dyrektor Regionalnego Zarządu Godpodarki Wodnej we Wrocławiu 1 lutego b r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Rozporządzenie dotyczy także gminy Środa Śląska. Zostało opublikowane w >>> Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (LINK) z 6.02.2017 r. poz. 559.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 marca 2017 r.

Dla wyznaczonego w regionie wodnym środkowej Odry obszaru szczególnie narażonego zostanie przygotowany Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.