Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-02-15)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 15 lutego 2017r. do 7 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego    w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz:

1/ nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat:
- część działki nr 90, AM-1 o pow. 8600 m² położonej we wsi Lipnica – teren zalesiony dzierżawca wykorzystuje na posadowienie pasieki dla pszczół, a jednocześnie dozoruje teren przed nielegalnym składowaniem śmieci,
2/ nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku:
- część działki nr 8, AM-16 o pow. 45,60 m² położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej, grunt przeznaczony pod pawilon handlowy na rzecz osoby fizycznej,
- część działki nr 8, AM-16 o pow. 64,0 m² położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej, grunt przeznaczony pod pawilon handlowy na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.  

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl