Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-02-07)

Zarządzenie NR 26/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert-  załącznik do zarządzenia pobierz

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania