Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-02-06)

Burmistrz Środy Śląskiej
z a w i a d a m i a


że w okresie od dnia 06.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń został wywieszony „Wykaz pomieszczenia gospodarczego oraz garażu przeznaczeniem  do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata na rzecz osoby fizycznej na  terenie gminy Środa Śląska  przy ul. Świdnickiej 37 (pomieszczenie gospodarcze) i Probusa 1 (garaż)

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl