Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2017r.

(2017-02-07)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 7 lutego 2017r. do 27 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz:

1/ nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat:
- część działki nr 85/13, AM-18 o pow. 8,0 m² położonej w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności pod wybudowanymi schodami zewnętrznymi do gabinetu stomatologicznego lokalu nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym przy pl. Wolności 7/9 dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- część działki nr 315/19, AM-1 o pow. 560,0 m² położonej w obrębie wsi Komorniki z przeznaczeniem na potrzeby zakładu wnioskującego o dzierżawę.


2/ nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
 - lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku w Szczepanowie na  działce nr  962/8  AM - 1 o pow. 508 m kw.


Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl