Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2017-01-31)

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ  z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego  Gminy Środa Śląska w obszarze : integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganziowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym" pobierz