Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2016-12-28)

Zarządzenie Nr 290/2016  Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym" pobierz