Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

PAŹDZIERNIK 2017

Niedziela 01.10.2017
godz. 10:5017:00 – udział w gminnym evencie sportowo - rekreacyjnym pn. HMT II Bieg Średzki na Akwenie Kajaki w Środzie Śląskiej

Poniedziałek 02.10.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z Kierownikiem Wydziału PRG
godz. 11:00 – spotkanie z wykonawcą oznakowania poziomego dróg i parkingów gminnych
godz. 11:30 – spotkanie z p.o. Zastępcy Burmistrza ws. wizyty zagranicznej w Ramsloh Dolnej Saksonii
godz. 12:00 – spotkanie konsultacyjne z PRG ws. projektu budżetu Gminy 2018
godz. 13:45 – podpisanie umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Środzie Śląskiej ul. Daszyńskiego 20 w ramach RPO WD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
godz. 19:30 21:30 – udział w czynnościach weryfikacyjno - odbiorowych  budowy naświetlaczy nad przejściami dla pieszych w Środzie Śląskiej oraz wykonania oznakowania poziomego dró i parkingów gminnych

Wtorek 03.10.2017
godz. 09:45 – spotkanie z Kierownikiem Wydziału PRG
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – konsultacje ws. PT budowy boiska piłkarskiego w Chwalimierzu
godz. 12:30 – spotkanie z Kierownikiem Wydziału SOB
godz. 13:00 – spotkanie z siostrą przełożoną Niepublicznego Przedszkola przy ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej z udziałem radnego Rady Miejskiej Pawła Resenbeigera
godz. 13:30 – 15:30 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy 2018
godz. 17:00 18:30 – spotkanie z Radą Miejsko-Gminną Zrzeszenia LZS w Środzie Śląskiej

Środa 04.10.2017
godz. 10:00 – negocjacje ws. przedłużenia umowy na nadzór inwestorski dot. przebudowy Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – 14:00 – spotkanie konsultacyjne ws. PT zamiennego przebudowy Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej
godz. 14:30 – spotkanie z księdzem proboszczem Parafii Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej Wiesławem Pindel
godz. 19:00 21:00 – spotkanie z Klubem Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej

Czwartek 05.10.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – 13:00 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy 2018
godz. 14:00 – 15:30 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy 2018
godz. 16:00 19:30 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki OSIR w Środzie Śląskiej

Piątek 06.10.2017
godz. 10:00 – 11:30 – wizja lokalna i spotkanie konsultacyjne z Dyrekcją Przedszkola i przedstawicielami społeczności lokalnej ws. PT rozbudowy obiektu przedszkola w Szczepanowie
godz. 12:00 – udział w negocjacjach warunków umowy na PT rozbudowy obiektu przedszkloa w Szczepanowie
godz. 12:30 – 14:00 – rozmowy kwalifikacyjne w ramach naboru na kierowców autobusu Gminnej Komunikacji Publicznej
godz. 16:00 17:30 – udział w jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Zofii i Kazimierza Cholewińskich

Niedziela 08.10.2017
godz. 09:3011:00 udział w programie telewizyjnym Teraz Wieś w TVP3 we Wrocławiu
godz. 11:4513:00 – udział w spławikowym zakończeniu sezonu Koła PZW w Środzie Śląskiej w Brodnie 

Poniedziałek 09.10.2017
godz. 09:30 – spotkanie z kierownikiem Wydziału PRG
godz. 10:00 – 12:50 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy na 2018
godz. 13:00 - spotkanie z mieszkańcami i wydziałami UM ws. modernizacji targowiska miejskiego
godz. 14:00 - spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:00 – spotkanie z Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej

Wtorek 10.10.2017
godz. 09:30 – spotkanie z kierownikiem Wydziału WIN
godz. 10:00 – 12:00 – spotkania konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy na 2018
godz. 12:15 – podpisanie umowy z bankiem Pekao S.A. na emisję obligacji komunalnych
godz. 12.45 – 13:55 – spotkanie konsultacyjne ws. PT zamiennego przebudowy Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej
godz. 14:10 – udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Średzka Woda
godz. 14:30 – udział w sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego
godz. 16:30 – 19:30 – wizja lokalna ws. modernizacji oświetlania ulicznego

Środa 11.10.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – 13:30 – spotkania konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy na 2018
godz. 14:00 – rozmowy kwalifikacyjne na kierowców autobusu Gminnej Komunikacji Publicznej
godz. 14:30 – spotkanie konsultacyjne z Kierownikiem Wydziały PRG oraz Wydziału GCR
godz. 15:00 – spotkanie z sołtysem miejscowości Brodno
godz. 16:30 – 19:30 – wizja lokalna ws. modernizacji oświetlania ulicznego

Czwartek 12.10.2017
godz. 10:00 – spotkanie z lokalnym przedsiebiorcą
godz. 10:30 – spotkanie ze Skarbnikiem Gminy  ws. budżetu
godz. 11:00 – 13:00 – udział w okolicznościowym spotkaniu w Klubie Seniora
godz. 13:10 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – 15:30 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy na 2018
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 17:00 – 17:30 udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie prac dla uczniów szkół z terenu powiatu średzkiego

Piątek 13.10.2017
godz. 09:50 – spotkanie z Dyrektorem ZOPO
godz. 10:30 – 12:30 – spotkanie konsultacyjne ws. projektu budżetu Gminy na 2018
godz. 13:00 – udział w negocjacjach ws. budowy dróg na terenach wiejskich
godz. 14:45 – spotkanie z kapelmistrzem Średzkiej Orkiestry Dętej
godz. 16:00 – 18:45 – udział w okolicznościowym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej

Sobota 14.10.2017
godz. 17:0020:30 udział w spotkaniu okolicznościowym z okazji Dnia Seniora w miejscowości Michałów 

Poniedziałek 16.10.2017
godz. 09:30 – udział w powitaniu delegacji ze szkoły z Saterlandu w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – spotkanie z dyrektorami gminnych szkół, przedszkoli żłobków z okazji Dnia Edukacji Narodowej
godz. 15:00 – 15:30 – wizyta okolicznościowa u dowódcy X Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Wtorek 17.10.2017
godz. 08:30 – udział w rozmowie kwalifikacyjnej dla kadry Gminnej Komunikacji Publicznej
godz. 09:00 – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 11:30 – spotkanie z radcą prawnym ws. utworzenia Gminnej Komunikacji Publicznej
spółka z o.o.
godz. 12:30 – spotkanie z przedstawicielem firmy TRAKO i kierownikiem Wydziału PRG
godz. 13:30 – spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 14:20 – spotkanie z sołtysem wsi Michałów
godz. 15:00 – spotkanie z opiekunami samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
godz. 16:30 – 18:30 – wizja lokalna ws. modernizacji oświetlenia ulicznego

Środa 18.10.2017
godz. 09:30 – udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 13:00 – udział w negocjacjach ws. PT rozbudowę Przedszkola Publicznego w Szczepanowie
godz. 14:00 – spotkanie ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Legnicka 20 w Środzie Śląskiej
godz. 15:30 – 17:30 – wizja lokalna ws. modernizacji oświetlenia ulicznego

Czwartek 19.10.2017
godz. 10:00 – 21:00 - udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich w Ossie

Piątek 20.10.2017
godz. 10:00 – 15:00 - udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich w Ossie

Sobota 21.10.2017
godz. 17:00 - 23:00 – udział w jubileuszu z okazji 5-lecia Średzkiej Orkiestry Dętej

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 wrzesień

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku