Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

KWIECIEŃ 2018

Poniedziałek 02.04.2018
Dzień ustawowo wolny od pracy

Wtorek 03.04.2018
godz. 09:45 – spotkanie z Sekretarzem Gminy oraz Zastępca Burmistrza ws. konsultacji społecznych dot. podziału gminy na stałe obwody głosowania
godz. 10:15 – spotkanie z Kierownikiem PRG
godz. 10:30 – spotkanie managerem zespołu tanecznego Ladies ws. wsparcia dla zespołu z udziałem Dyrektora Domu Kultury i Wydziałem PRG
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z loklanym przedsiębiorcą ws. przebudowy targowiska miejskiego
godz. 14:00 – wizja lokalna na budowie targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej 
godz. 15:30 – 16:30  – spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczajacych do Publicznego Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej

Środa 04.04.2018
godz. 10:00 – 14:45 – udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko - Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w Ścinawie
godz. 15:30 – spotkanie z Burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą

Czwartek 05.04.2018
godz. 10:00 – spotkanie z Prezesem Średzkiej Komunikacji Publicznej
godz. 11:00 – spotkanie ze Starostą Powiatu Średzkiego
godz. 13:00 – spotkanie z przedstawicielem firmy BUDROMOS ws. budowy dróg transportu rolnego w 2018 roku
godz. 15:00 – spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Środzie Śląskiej
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 17:30 – 19:00  – udział w wernisażu oraz gali “Promujemy Młode Talenty” w Domu Kultury w Środzie Śląskiej
godz. 19:00 – 21:15  – spotkanie ws. promocji usług Średzkiej Komunikacji Publicznej w miejscowości Przedmoście

Piątek 06.04.2018
godz. 09:00 – udział w otwarciu i wręczaniu medali w ramach Mistrzostw Powiatu w Pływaniu w Średzkim Parku Wodnym
godz. 10:30 – spotkanie z Komendantem KPP Środa Śląska, ITD oraz GDDKiA ws. poprawy bezpieczeństwa drogi DK94 na terenie powaitu średzkiego
godz. 12:00 – udział w spotkaniu z Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej ws. niedoszacowania dotacji na realizacje zadań Powiatu Średzkiego
godz. 13:30 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rakoszycach
godz. 16:15 – spotkanie z sołtysami miejscowości nadodrzańskich
godz. 16:45 – spotkanie z mieszkańcami

Sobota 07.04.2018
godz. 09:30 – 12:30 – udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Polskiego Związku Działkowców ROD XX-lecia w Domu Kultury w Środzie Śląskiej

Poniedziałek 09.04.2018
godz. 13:30 –  spotkanie z członkiem Zarzadu Województwa Doilnośląskiego Jerzym Michalakiem w UMWD we Wrocławiu
godz. 14:30 –  spotkanie z członkiem Zarzadu Województwa Doilnośląskiego Tadeuszem Samborskim w UMWD we Wrocławiu
godz. 15:30 –  spotkanie z Z-ca Dyrektora GDDKiA we Wrocławiu       

Wtorek 10.04.2018
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie  z Dyrektorem  Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 wizje lokalne na nieruchomościoach Wspólnot Mieszkaniowych w strefie rynkowej miasta z udziałem Kierownika Wydziału WSL
godz. 13:00 – spotkanie z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie w Ciechowie z udziałem Skarbnika Gminy
godz. 14:00 - 17:00 – spotkanie  mediacyjne ze Spółdzielnią Mieszkaniową na Skarpie w Ciechowie oraz Spółką Średzka Woda na świetlicy wiejskiej w Ciechowie
godz. 17:30 –  spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Środzie Śląskiej 

Środa 11.04.2018
godz. 10:00 – spotkanie konsultacyjne z Kierownikiem Wydziału Gminnnego Centrum Reagowania
godz. 11:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
godz. 12:00 – spotkanie z sołtysem Rakoszyc i Zastępcą Kierownika PRG ws. optymalizacji parametrów aplikacji RCCiKL do Instytutu Książki w Krakowie
godz. 15:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 18:00 – 20:00 spotkanie ws. promocji usług Średzkiej Komunikacji Publicznej w miejscowości Szczepanów 

Czwartek 12.04.2018
godz. 09:30 –
 udział w dziecięcej Paradzie Zdrowia na Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej
godz. 12:00 – spotkanie z organizatorem lokalnego Super Rajdu
godz. 12:50 – spotkanie z nauczycielem biblioteki szkolnej i laureatami ogólnokrajowego konkursu literackiego ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Dyrektora SP
godz. 14:30 –spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:00 –
spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:1517:30 spotkanie z rodzicami dzieci aplikujących do Żłobka Publicznego w Szczepanowie

Piatek 13.04.2018
godz. 09:00 – 10:00 – spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty we Wrocławiu
godz. 11:00 – spotkanie z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu
godz. 13:00 – 15:00 – spotkanie z kierownikami UM w Środzie Śląskiej
godz. 15:30 – 16:30 – wizje lokalne na nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w strefie okołorynkowej miasta
godz. 17:00 –  udział w jubileuszu 50-lecia małżeństwa Jadwigi i Ryszarda Bąkowskich
godz. 19:30 – 23:45 – udział w szkoleniu sołtysów i samorządowców organizowanym przez Stowarzyszyszenie Forum Sołtysów Powiatu Średzkiego  

Poniedziałek 16.04.2018
godz. 10:30 – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Planowania GDDKiA we Wrocławiu
godz. 12.00 – spotkanie z Komisarzem Wyborczym I i Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu
godz. 13:30 – spotkanie z asystentem członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Michalaka w UMWD we Wrocławiu
godz. 15:00 – spotkanie konsultacyjne z Z-ca Burmistrza

Wtorek 17.04.2018
godz. 09:45 – podpisanie porozumienia z GDDKiA ws. współpracy partnerskiej przy opracowaniu PT budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 i ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 10:45 – wizyta w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
godz. 13:00 – spotkanie konsultacyjne ws. budowy i modernizacji placów zabaw na ternie miasta i gminy Środa Śląska
godz. 14:00 – spotkanie konsultacyjne ze związkami zawodowymi oświaty z udziałem Dyrektora ZOPO w Środzie Śląskiej
godz. 16:1518:00 – wizja lokalna i spotkanie konsultacyjne z rodzicami dzieci aplikujących do Żłobka Publicznego na terenie LCAW w Szczepanowie

Środa 18.04.2018
godz. 10:15 – udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Środzie Śląskiej
godz. 12:00 – spotkanie z proboszczem parafi Podwyższenia Krzyża Swiętego w Środzie Ślaskiej, Skarbnikiem Gminy i Kierownikiem Wydziału RPO ws. wsparcia Gminy przy organizacji jubileuszu 25-lecia Parafii
godz. 14:20 – spotkanie z Zarzadem PCK O/Środa Śląska
godz. 15:15 – wizja lokalna ws. budowy placu zabaw przy ul. Białoskórniczej w srodzie Ślaskiej
godz. 16:45 – podpisanie umowy z firmą Global Traffic na opracowanie PT budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 i ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 17:30 – spotkanie okolicznosciowe z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rakoszycach
godz. 18:30 – wizja lokalna na terenie inwestycji gminnej pn. Przebudowa ul. Górnej w Rakoszycach z udziałem soltysa Rakoszyc Władysława Błacha oraz radnego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Leszka Maciejewskiego

Czwartek 19.04.2018
godz. 10:30 – spotkanie konsultacyjne z Z-ca Burmistrza
godz. 11:30 – spotkanie z radnymi Klubu Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej
godz. 12:0014:00 – udział w sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 16:3018:30 – udział w prezentacji Wydziału PRG w ramach inauguracji VII edycji gminnego programu grantowego Aktywni na Ziemi Średzkiej w Sali konferencyjnej UM w Środzie Śląskiej z udziałem radnych, sołtysów, członków rad sołeckiech i przedstawicieli loklanych NGO

Piątek 20.04.2018
godz. 10:00 – spotkanie z przedstawicielami WM przy Placu Wolności 80 ws. rewitalizacji elewacji bocznej budynku
godz. 11:15 – spotkanie z Kierownikiem Wydziału RPO
godz. 13:00 – podpisanie umowy z firmą BUDROMOS z Legnicy na budowe 11 odcinków dróg transport rolnego na terenie południowej cześci gminy Środa Ślaśka
godz. 14:00 – spotkanie konsultacyjne z Sekretarzem Gminy oraz Z-ca Burmistrza ws. optymalziacji podziału Gminy Środa Ślaśka na stałe obwody głosowania
godz. 15:00 – spotkanie z przedstawicielami firmy Zonti z udziałem sołtysa Komornik, radnego Rady Miejskiej Jerzego Finka oraz Kierownika Wydziału RPO ws. potencjalnej inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej w Komornikach
godz. 16:00 – spotkanie konsultacyjne z sołtysem Komornik Rafaelem Gadzałą i radnym Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej Jerzym Finkiem ws. przebudowy ul. Okrężnej w Komornikach
godz. 19:00 – spotkanie konsultacyjne z radnym Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Mieczysławem Łabatczykiem
godz. 20:00 – spotkanie z mieszkańcami

Sobota 21.04.2018
godz. 14:0016:30 – wizja lokalna na terenie gminnych inwestycji drogowych w Środzie Śląskiej i Komornikach

Poniedziałek 23.04.2018
godz. 10:00 – wstępne spotkanie negocjacyjne ws. rozbudowy LCAW w Szczepanowie
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – wstępne spotkanie negocjacyjne ws. rozbudowy LCAW w Szczepanowie
godz. 14:00 – spotkanie z mieszkańcami wspólnoty Ciechów przy ul. Średzka 3 w Ciechowie ws. podlączenia do kanalizacji z udziałem kierownika Wydziału WSL oraz przedstwiciela Spółki Średzka Woda
godz. 16:00 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Średzka Woda
godz. 19:3022:30 – spotkanie z Klubem Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej

Wtorek 24.04.2018
godz. 10:00 – udział w pracach Komisji Konkursowej w konkursie na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym Zarzadu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Domu Kultury Środzie Śląskiej
godz. 11:45 – c.d. udziału w pracach Komisji Konkursowej w konkursie na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 15:00 – spotkanie mediacyjne z Zarzadem i RN Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie w Ciechowie oraz Prezesem i Prokurentem Spółki Średzka Woda w UM w Środzie Śląskiej

Środa 25.04.2018
godz. 10:00 – spotkanie negocjacyjne ws. rozbudowy LCAW w Szczepanowie
godz. 11:30 – spotkanie z radcą prawnym oraz Wydziałem WIN I PRG ws. inwestycji gminnych
godz. 13.00 – spotkanie z kierownikami UM w Środzie Śląskiej
godz. 13.30 – spotkanie z sekretarzem Gminy i PRG ws. obchodów Swięta Konsytucji 3-go Maja
godz. 14.00 – spotkanie z Dyrektorem BP i Dyrektorem DK w Środzie Śląksiej ws. remontów w placówkach kultury
godz. 15:30 – udział w sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 16:30 – wyjazd na IV Europejski Kongres Samorządów do Krakowa

Czwartek 26.04.2018
godz. 09:3022:30 – udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

Piątek 27.04.2018
godz. 09:3016:00 – udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie
godz. 16:3023:50 – powrót z IV Europejskiego Kongresu Samorządów z Krakowa

Sobota 28.04.2018
godz. 15:30 – wyjazd do partnerskiej gminy Kamionka Buska na Ukrainie
godz. 20:30 – udział w uroczystej kolacji w ramach wizyty delegacji gminnej w partnerskiej gminie Kamionka Buska na Ukrainie

Niedziela 29.04.2018
godz. 09.3013:00 – spotkania w ramach wizyty delegacji gminnej w partnerskiej gminie Kamionka Buska na Ukrainie
godz. 13:0023:00 – podróż powrotna z partnerskiej gminy Kamionka Buska na Ukrainie

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 luty
KALENDARZ BURMISTRZA
(pdf) 2017 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2018 marzec

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku