Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

CZERWIEC 2017

Czwartek 01.06.2017

godz. 10:00 – spotkanie z projektantem ws. PT budowy łącznika ul. Wierzbowej i ul. Cmentarnej w Środzie Śląskiej
godz. 11:15 – spotkanie konsultacyjne z wydziałem RPO ws. regulaminu budżetu obywatelskiego
godz. 12:00 – spotkanie z Inżynierem Kontraktu ws. przetargu na zakup pojazdów celem utworzenie gminnej komunikacji autobusowej
godz. 13:00 – negocjacje umowy świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie z reprezentantami TAURON Dystrybucja S.A w Krakowie
godz. 14:20 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:45 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – 17:30 – udział w Festynie Rodzinnym z okazji otwarcia nowego placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 18:3020:15 – udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Bukówek

Piątek 02.06.2017
godz. 09:30 – spotkanie i wizja lokalna ws. adaptacji pomieszczenia w Przedszkolu Publicznym nr 1 Środzie Śląskiej
godz. 12:40 – udział w podsumowaniu realizacji zadania inwestycyjnego Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Gozdawa
godz. 14:30 – spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 16:45 – 17:20 – udział w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Żłobku Publicznym w Środzie Śląskiej
godz. 17:30 – 22:30 – udział w Dniu Samorządowca 2017 w Ogrodnicy 

Poniedziałek 05.06.2017
godz. 09:30 – spotkanie konsultacyjne z Kierownikiem WIN i Doradcą Burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych ws. odbudowy dróg przy stopniu wodnym w Rzeczycy
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:00 – spotkanie z przedstawicielem LSSE
godz. 15:30 – 17:30 udział w spotkaniu z Radą Rodziców i Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej

Wtorek 06.06.2017
godz. 08:30 – udział w spotkaniu z RZGW w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej ws. odbudowy dróg przy stopniu wodnym w Rzeczycy
godz. 10:30 – udział w Radzie Budowy dla inwestycji dot. przebudowy drogi 2020D na odcinku Rakoszyce - Kulin - Cesarzowice
godz. 11:00 – spotkanie ws. procedury środowiskowej
godz. 12:15 – spotkanie z przedstawicielem TV Echo24
godz. 13:00 – spotkanie z radnymi i sołtysami z miejscowości Rakoszyce - Kulin - Cesarzowice ws. przebudowy drogi 2020D
godz. 13:30 – spotkanie ws. umowy na świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie z firmą Tauron

Środa 07.06.2017
godz. 09:30 – spotkanie z przedstawicielem NGO z Wrocławia dot. eventu środowiska kresowian we Wrocławiu
godz. 10:30 – spotkanie z zespołem ds. wdrażania projektu UE pn. E-usługi w Gminie Środa Ślaska
godz. 11:45 – spotkanie konsultacyjne z Wydziałem RPO ws. budżetu obywatelskiego
godz. 12:45 – spotkanie z Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 14:30 – spotkanie z Prezesem PZW Koło nr 20 Jerzy Durman

godz. 15:00 – spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Aktywne Sołectwo

Czwartek 08.06.2017
godz. 10:30 – spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki OSiR
godz. 11:30 – spotkanie z Prezesem Spółki OSiR
godz. 12:15 – spotkanie z Zarządem Powiatowego OSP
godz. 14:00 – spotkanie z Prezesem firmy PKS-POLBUS
godz. 15:10 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 17:30 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 09.06.2017
09:0011.30 – udział w uroczystych obchodach jubileuszu 45-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Środzie Śląskiej
godz. 13:15 – 15:15 – udział w uroczystych obchodach Święta X Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu
godz. 17:1519:30 – udział w szkoleniu radnych i sołtysów oraz organizacji NGO – cz. I Porównanie założeń tworzenia gminnych komunikacji zbiorowych w gminach Strzelin i Środa Śląska ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach RPI WD na lata 2014-2020

Sobota 10.06.2017
godz. 10:3012:15 – udział w szkoleniu radnych i sołtysów oraz organizacji NGO – cz. II: Program grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej – edycja V oraz budżet obywatelski

Niedziela 11.06.2017
godz. 11:30 14:00 – udział w III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą w Zamku Piastowskim w Legnicy 

Poniedziałek 12.06.2017
godz. 09:30 – spotkanie ws. aranżacji muralu na placu zabaw przy pl. Solnym/ul. Daszyńskiego w Środzie Śląskiej
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie ws. umowy na świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie z firmą Tauron
godz. 11:30 – udział w pracach Komisji Konkursowej na inspektora ds. dokumentacji projektowo-inwestycyjnej w Wydziale WIN
godz. 12:30 – spotkanie z Wydziałami WIN, WZP i GNA ws. PT i realizacji II etapu przebudowy Rynku Dolnego
godz. 13:30 – spotkanie z kierownikami Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie z projektantami i wykonawca inwestycji ws. PT i realizacji II etapu przebudowy Rynku Dolnego
godz. 15:15 – 16:30 – udział w wizji lokalnej ws. przebudowy i modernizacji dróg i placów postojowych w Środzie Śląskiej i Brodnie

Wtorek 13.06.2017
Urlop wypoczynkowy

Środa 14.06.2017
Urlop wypoczynkowy

Czwartek 15.06.2017
Dzień ustawowo wolny od pracy

Piątek 16.06.2017
Dzień wolny od pracy na mocy Zarządzenia Burmistrza

Poniedziałek 19.06.2017
Urlop wypoczynkowy

Wtorek 20.06.2017
Urlop wypoczynkowy

Środa 21.06.2017
godz. 12:00
– konsultacje ws. realizacji przebudowy drogi Cesarzowice – Kulin - Rakoszyce
godz. 13:00
– spotkanie ws. organizacji zastępczego targowiska miejskiego
godz. 15:00
– spotkanie z Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej

Czwartek 22.06.2017
godz. 09:30
– spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Szczepanowie i Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej
godz. 10:00
– konsultacje ws. procedur środowiskowych dla potencjalnych inwestycji rozwojowych w podstrefie LSSE
godz. 11:45
– spotkanie ws. realizacji przebudowy drogi Cesarzowice – Kulin – Rakoszyce
godz. 13:30
– konsultacje w Kierownikiem Wydziału PRG ws. projektu utworzenia gminnej komunikacji autobusowej
godz. 14:30
– udział w posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 13:30
– udział w pracach Komisji Konkursowej w naborze podinspektora Wydziału KŚR
godz. 16:00-18.00
– udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej

Piątek 23.06.2017
godz. 08:00
– udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich Ciechowie
godz. 09:20
– udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie
godz. 10:45
– spotkanie z Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej

Sobota 24.06.2017
godz. 10:00
– udział w koncercie młodzieżowych zespołów muzyki kresowej w Domu Kultury w środzie Śląskiej
godz. 15:30
– udział w uroczystości z okazji Dnia Ojca w Przedszkolu nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 17:00 – 19:00
– udział w Festynie Rodzinnym w sołectwie Ogrodni

Niedziela 25.06.2017
godz. 14:00 – 18:00
– udział w Dniu Lwowa i Kresów w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Poniedziałek 26.06.2017
godz. 09:00
– udział w pracach Komisji Konkursowej w naborze podinspektora Wydziału KŚR
godz. 10:45
– spotkanie z przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi w Środzie Śląskiej
godz. 11:00
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30
– spotkanie z Prezesem firmy TRANSFORMERS
godz. 14:15
– spotkanie z Prezesem LGD KŁO w Prochowicach
godz. 15:00-16.30
– udział wizji lokalnej ws. infrastruktury przystankowej w mieście Środa Śląska

Wtorek 27.06.2017
godz. 09:20
– spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 10:00
– udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Średzka Woda
godz. 12:00-15.00
– udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Średzka Woda

Środa 28.06.2017
godz. 10:00
– spotkanie konsultacyjne z Sekretarzem Gminy ws. ewidencji ludności
godz. 11:30
– udział w pracach Komisji Konkursowej w naborze podinspektora Wydziału KŚR
godz. 13:00
– spotkanie konsultacyjne ws. realizacji budowy Osiedla Socjalnego w Środzie Śląskiej
godz. 14:30
– podpisanie umowy na wykonanie dróg Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej
godz. 15:30
– udział w Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Czwartek 29.06.2017
godz. 10:00-11.30
– udział w wizji lokalnej inwestycji gminnych
godz. 12:00
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00
– spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:00-18.00
– udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki OSiR w Środzie Śląskiej

Piątek 30.06.2017
Urlop wypoczynkowy

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 maj

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku