Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

LIPIEC 2017

Sobota 01.07.2017
godz. 16:00
17:45 udział w Piłkarskim Turnieju Trzech Wsi w sołectwie Proszków
godz. 20:45
24:00 – udział w Festynie Rodzinnym w sołectwie Rzeczyca

Niedziela 02.07.2017
godz. 15:0018:30 – udział w Pikniku Strażackim OSP w Cesarzowicach 

Poniedziałek 03.07.2017
godz. 09:30 – spotkanie konsultacyjne z Wydziałem PRG
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie ws. budowy łącznika schodowego przy ul. Kilińskiego i ul. Sikorskiego
godz. 14:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:30 – spotkanie z Pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Środzie Śląskiej Arturem Mygelskim

Wtorek 04.07.2017
godz. 09:30 - spotkanie z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej
godz. 10:00 – udział w spotkaniu ws. inwazji dzików w Szczepanowie z udziałem przedstawicieli Koła Łowieckiego Bór, PGL lasy Państwowe oraz sołectwa Szczepanów
godz. 12:00 – konsultacje ws. opracowania wniosków o pożyczki do WFOŚiGW dot. programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Środa Śląska
godz. 12:45 – 15:30 – spotkanie Kierowników Urzędu Miejskiego

Środa 05.07.2017
godz. 10:30 – wizja lokalna ws. przebudowy nawierzchni ul. Żytniej w Środzie Śląskiej
godz. 12:00 – spotkanie z wykonawcą przebudowy Rynku Dolnego i projektantem ws. technologii fontannowej
godz. 13:30 – spotkanie z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Środzie Śląskiej
godz. 14:30 – spotkanie konsultacyjne z Wydziałem RPO ws. wdrożenia budżetu obywatelskiego

Czwartek 06.07.2017
godz. 13:30 – spotkanie ws. budowy chodnika we wsi Jugowiec przy drodze wojewódzkiej nr 346
godz. 14:30 – spotkanie z sołtysem wsi Proszków
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:30 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 07.07.2017
godz. 09:30 – spotkanie konsultacyjne z ZOPO ws. systemu dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli gminnych
godz. 11:00 – konsultacje ws. zatwierdzenia wniosków o pożyczki do WFOŚiGW dot. programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Środa Śląska
godz. 11:30 – spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej
godz. 11:45 – spotkanie z przedstawicielem LSSE i prezesem Spółki Średzka Woda ws. rozbudowy infrastruktury w podstrefie LSSE Komorniki-Swięte
godz. 13:30 spotkanie z Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1
godz. 15:00 – 17:30 – spotkanie planistyczno-podsumowujące z przedstawicielami Wydziału Inwestycji UM

Sobota 08.07.2017
godz. 17:30 – 19:45 – udział w festynie rodzinnym w sołectwie Kulinie
godz. 20:45 – 22:15 – udziału w festynie charytatywnym w sołectwie Słup  

Poniedziałek 10.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – spotkanie z dyrektorem firmy Vibracoustic w Komornikach
godz. 15:00 – spotkanie z prezesem ZNP w Środzie Śląskiej i Dyrektorem ZOPO

Wtorek 11.07.2017
godz. 09:30 – udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – spotkanie podsumowujące ws. kontroli Archiwum Państwowego
godz. 12:00 – spotkanie konsultacyjne ws. elektronizacji zamówień publicznych
godz. 13:00 – spotkanie konsultacyjne z Wydziałem Inwestycji i Radcą Prawnym ws. budowy Osiedla Socjalnego przy ul. Wiejskiej
godz. 17:00 – spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami w miejscowości Komorniki ws. rozbudowy zakładu BASF w podstrefie LSSE Komorniki-Święte
godz. 19:00 – spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami w miejscowości Święte ws. rozbudowy zakładu BASF w podstrefie LSSE Komorniki-Święte

Środa 12.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z Komendantem SM oraz Doradcą ds. kluczowych projektów z sferze bezpieczeństwa publicznego
godz. 11:0012:30 – wizja lokalna na drogach gminnych
godz. 13:00 – spotkania z kandydatami do RN OSIR w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie z Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 15:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:45 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 18:00 spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami w miejscowości Juszczyn ws. rozbudowy zakładu BASF w podstrefie LSSE Komorniki-Święte

Czwartek 13.07.2017
godz. 10:00 12:30 – wizja lokalna na drogach gminnych
godz. 13:00 – udział w NWZ Spółki OSIR w Środzie Śląskiej
godz. 15:00 17:30 – udział w obchodach 20 rocznicy Powodzi Tysiąclecia w sołectwie Rzeczyca

Piątek 14.07.2017
godz. 10:00 spotkanie z Prezes ZNP oraz Dyrektorem ZOPO
godz. 11:15 spotkanie konsultacje z Wydziałem RPO
godz. 11:30 – spotkanie konsultacyjne z Audytorem Wewnętrznym

Sobota 15.07.2017
godz. 14:00 22:45 – udział w XXVI DNIACH TYMBARKA wraz z delegacją Gminy Środa Śląska na zaproszenie Wójta Gminy Tymbark

Niedziela 16.07.2017
godz. 09:00 18:00 – udział w XXVI DNIACH TYMBARKA wraz z delegacją Gminy Środa Śląska na zaproszenie Wójta Gminy Tymbark oraz powrotna podróż służbowa 

Poniedziałek 17.07.2017
godz. 09:30 – spotkanie konsultacyjne w Kierownikami Wydziału PRG i WZP
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z Honorowym Klubem Dawców Krwi w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:00 – spotkanie z Prezesem ZNP w Środzie Śląskiej oraz Dyrektorem ZOPO

Wtorek 18.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z Dyrektorem Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – konsultacje ws. modernizacji drogi dojazdowej do firm zlokalizowanych przy ul. Żytniej w Środzie Śląskiej
godz. 11:45 – konsultacje dot. wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu ws. dofinansowania realizacji programu ograniczania niskie emisji na terenie gminy Środa Śląska
godz. 12:30 - spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Surowce Skalne i projektantem ws. realizacji inwestycji pn. Przebudowa Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie z mieszkańcami

Środa 19.07.2017
godz. 11:00 – podpisanie aktu notarialnego ws. sprzedaży na rzecz dewelopera działki gminnej w Środzie Śląskiej przy ul. na Polance przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
godz. 14:00 – spotkanie z przedstawicielami firmy BASF ws. podsumowania konsultacji z mieszkańcami dot. rozbudowy zakładu w podstrefie LSSE Komorniki-Święte
godz. 16:00 – podpisanie umów z sołectwami i NGO w ramach gminnego programu grantowego Aktywni na Ziemi Średzkiej – II nabór 2017

Czwartek 20.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:00 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki OSiR w Środzie Śląskiej
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:30-19.00 – c.d. udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki OSiR w Środzie Śląskiej

Piątek 21.07.2017
godz. 10:00 – udział uroczystym wręczanie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie dotacji celowych z zakresu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017" dla Ochotniczych Straży Pożarnych w UMWD we Wrocławiu
godz. 11:45 – spotkanie konsultacyjne w Wydziale RPO WD w UMWD we Wrocławiu ws. podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Rewaloryzacja elewacji Ratusza Miejskiego wraz z izolacją fundamentów i doposażeniem Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
godz. 14:45 – spotkanie podsumowujące dystrybucję Kuriera Średzkiego wydawanego przez Dom Kultury w Środzie Śląskiej
godz. 15:30 – spotkanie konsultacyjne w Kierownikiem Wydziału PRG
godz. 16:00 – spotkanie z przewodniczącą GKRPA

Niedziela 23.07.2017
godz. 16.00 – 22.00 – udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ludowej wraz z jubileuszem 40-lecia działalności kapeli ludowej Dolnoślązacy na Akwenie Kajaki w Środzie Śląskiej

Poniedziałek 24.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 - spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:15 – 15:00 – spotkanie z kuratorem sądowym p. Kosmala Bartosz
godz. 15:00 – spotkanie z Przewodniczącą ZNP w Środzie Śląskiej

Wtorek 25.07.2017
godz. 10:00 – podpisanie aktu notarialnego ws. sprzedaży działki nr 172/3 w miejscowości Szczepanów
godz. 11:00 – spotkanie konsultacyjne z Audytorem Wewnętrznym
godz. 15:00 – spotkanie z mieszkańcami ul. Fiołkowej w Środzie Śląskiej

Środa 26.07.2017
godz. 09:15 – spotkanie z przedstawicielami firmy Polskie Surowce Skalne ws. fontanny
godz. 10:00 – spotkanie ws. cmentarza w Lipnicy
godz. 13:00 – podpisanie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z firmą URSUS
godz. 15:00 – 16:00 – spotkanie z mieszkańcami ws. poszerzenia drogi przy ul. Słonecznej w Ciechowie

Czwartek 27.07.2017
godz. 11:00 – 13:30 – udział wraz z Kierownikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy w spotkaniu konsultacyjnym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do 2030 we Wrocławiu
godz. 15:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 15:50 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:15 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:45 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 28.07.2017
godz. 13:00 – spotkanie z przedstawicielami firmy Transformers
udział w Festiwalu Uwolnić Muzykę

Sobota 29.07.2017
udział w Festiwalu Uwolnić Muzykę
godz. 15:00 – 19:00 – udział w evencie otwarcia boiska do siatkówki plażowej i turnieju siatkarskim w miejscowości Rakoszyce

Poniedziałek 31.07.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 czerwiec

 

Poleć znajomemu Wersja do wydruku