Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > KALENDARZ BURMISTRZA

 LUTY 2017

Środa 01.02.2017
godz. 10:00 - 14:00 – udział w spotkaniu studyjnym burmistrzów, wójtów i starostów pn. „Turystyka na Szlaku Odry” w Porcie Rzecznym w Nowej Soli z udziałem prezydenta Miasta Nowa Sól oraz członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Michalaka

Czwartek 02.02.2017
godz. 10:00 – spotkanie z przedstawicielem firmy Vibracoustic ws. procedur środowiskowych związanych z rozbudową zakładu na terenie podstrefy LSSE w Komornikach
godz. 12:30 – spotkanie z Wydziałem RPO ws. przygotowania do wdrażania budżetu obywatelskiego
godz. 14:00 – udział w uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej
godz. 15:30 – wręczenie odznaki PZPN dla Zasłużonego Działacza MLKS Polonia Środa Śląska na hali sportowej przy ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej
godz. 16:15 17:45 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 03.02.2017
godz. 09:45 – konsultacje z Dyrektorem i Główna Księgową ZOPO ws. budżetu wynagrodzeń w oświacie na 2017
godz. 10:00 – spotkanie z Prezesem TV Echo24 Ewą Wolniewicz
godz. 11:00 – spotkanie z Dyrektorami gminnych Przedszkoli i Żłobków ws. regulacji wynagrodzeń pracowniczych w I kw. 2017
godz. 13:00 – spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjum ws. regulacji wynagrodzeń pracowniczych w I kw. 2017
godz. 15:30 – udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Józefy i Adama Duplaga z miejscowości Słup
godz. 17:00 – spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Środzie Śląskiej
godz. 18:00 22:30 – udział w spotkaniu karnawałowym z pracownikami i Dyrekcją Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej w Hotelu Hellon

Sobota 04.02.2017
godz. 19:30 – udział w 10 jubileuszowym Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Parafie Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej w Domu Bankietowym Pod Winną Górą

Poniedziałek 06.02.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 14:00 – konsultacje z Zarządem Spółki Średzka Woda ws. taryf wod – kan.
godz. 15:00 – spotkanie ws. współpracy między Urzędem Miejskim a Spółką OSIR dot. spraw komunalnych

Wtorek 07.02.2017
godz. 09:00 – spotkanie z Komendantem KPP w Środzie Śląskiej
godz. 10:15 – udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej
godz. 11:30 – spotkanie z Wydziałem Organizacyjnym oraz Zastępcą Burmistrza ws. regulacji wynagrodzeń w UM w Środzie Śląskiej od 01.03.2017
godz. 12:30 – wizja lokalna w Żłobku Publicznym w Środzie Śląskiej
godz. 13:30 – udział w spotkaniu ws. przygotowań uroczystości 10 lutego w Zespole Szkół w Rakoszycach
godz. 16:30 18:00udział w spotkaniu "Gwiazdkowa Niespodzianka" w Domu Kultury organizowanym przez Kościół Zielonoświątkowy

Środa 08.02.2017
godz. 09:30 – udział w wspólnych posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 13:00 – spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
godz. 16:00 – spotkanie z Przewodniczącą GKRPA

Czwartek 09.02.2017
godz. 10:00 – udział w spotkaniu ws. wartościowania stanowisk pracy w UM w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – udział w XIII Edycji Poloneza dla Rolanda z maturzystami na Średzkim Rynku
godz. 11:30 – c.d. udziału w spotkaniu ws. wartościowania stanowisk pracy w UM w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie ws. podpisania umowy z firmą Prokon na PT Średzki Inkubator Przedsiębiorczości
godz. 15:30 – konsultacje z Zastępcą Burmistrza i radcą prawnym Markiem Stalskim ws. roszczeń Gminy do Wykonawcy boiska sportowego
godz. 17:30 20:30 udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki OSiR w Średzkim Parku Wodnym

Piątek 10.02.2017
godz. 08:30 – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Ścinawie ws. przygotowania projektu subregionalnego "Turystyka na Szlaku Odry" ze wsparciem PROW i ew. RPO WD
godz. 09:30 – złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową na Skwerze Sybiraków w Środzie Śląskiej
godz. 10:00 – udział w 77. rocznicy I. Masowej Deportacji Polaków na Sybir wraz z udekorowaniem sztandaru Medalem „Pro Patria”
godz. 14:00 – spotkanie z dyrektorami placówek żłobkowych ws. relokacji miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Środa Śląska
godz. 17:00 spotkanie z przewodniczącą GKRPA
godz. 18:00 24:00 udział w zebraniu sprawozdawczym i integracyjnym w OSP Brodno 

Poniedziałek 13.02.2017
godz. 09:30 – spotkanie z wydziałami WIN i GNA ws. inwestycji rewitalizacyjnych
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:30 – spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej
godz. 14:30 – konsultacje ws. uwag do projektu zmiany MPZP w mieście Środa Śląska
godz. 15:30 – spotkanie Dyrektorem ZOPO w Środzie Śląskiej i kierownikiem WZP ws. wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby ZOPO

Wtorek 14.02.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z dyrektorem Gimnazjum w Środzie Śląskiej aktywności społecznej uczniów dot. inwestycji w podstrefie LSSE
godz. 13:30 – spotkanie z konsultantem zewnętrznymi i kierownikiem Wydziału WZP ws. procedur przetargowych dot. komunikacji zbiorowej

Środa 15.02.2017
godz. 09:30 – spotkanie koordynacyjne w radcami prawnymi UM
godz. 11:15 – spotkanie z kierownikami Urzędu Miejskiego ws. regulacji składników wynagrodzeń od dnia 01.03.2017
godz. 13:15 – konsultacje z kierownikiem wydziału RPO ws. regulaminu korzystania z targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej
godz. 14:00 – spotkanie z kapelmistrzem Średzkiej Orkiestry Dętej Kazimierzem Puchalskim
godz. 15:00 – spotkanie z Klubem Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej
godz. 15:30 – udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 18:00 – 22:15 udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Średzka Woda

Czwartek 16.02.2017
godz. 11:00 – spotkanie z zespołem projektowym ds. wdrażania projektu inwestycyjnego „E-uslugi w Gminie Środa Ślaśka”
godz. 13:00 – 15:30 – spotkanie z przedstawicielami Agencji PR, LSSE i ARAW
godz. 15:45 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:10 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:30 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 17.02.2017
godz. 11:45 – konsultacje z kierownikiem wydziału Promocji i Rozwoju Gminy
godz. 12:15 – spotkanie z przedstawicielem firmy ITINET
godz. 13:30 – spotkanie ws. dokumentacji projektu pn. Utowrzenia Centrum NGO
godz. 14:30 – udział w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej

Sobota 18.02.2017
godz. 18:00 – 20:30 – udział w spotkaniu podsumowująco - integracyjnym w miejscowości Kryniczno
godz. 20:30 – 24:00 – udział w zabawie karnawałowej w sołectwie Zakrzów

Poniedziałek 20.02.2017
godz. 09:15 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami TAURON S.A. ws. utrzymania sieci oświetleniowej w gminie Środa Ślaska
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 10:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 11:30 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 12:45 – konsultacje z PISS i administratorem cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej ws. kwatery 1PM
godz. 13:15 – konsultacje z kierownikiem Wydziału WIN ws. postępowania na wyłonienie IK w ramach projektu pn. „Utworzenie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska”
godz. 15:00 – udział w spotkaniu dot. inwestycji XEOS we Wrocławiu z udziałem Zarządów ARAW S.A. i LSSE S.A.

Wtorek 21.02.2017
godz. 09:00 – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 10:00 – udział w podpisaniu umowy z firmą Berger Bau na przebudowę drogi powiatowej Rakoszyce - Kulin - Cesarzowice
godz. 12:00 – spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej
godz. 12:30 – udział w wizji lokalnej przy ul. Cmentarnej i Wierzbowej w Środzie Śląskiej
godz. 14:30 – spotkanie z właścicielem Zakładu Usług Komunalnych w Kątach Wrocławskich
godz. 15:00 – spotkanie z Prezesem LZS Rzeczyca
godz. 17:00 – udział gali wręczenia nagród w plebiscycie redakcji Express-Miejski na Zamku w Wojnowicach

Środa 22.02.2017
godz. 09:30 – udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – konsultacje z doradcą ds. projektów kluczowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego wraz z wizją lokalną na DK94
godz. 13:30 – spotkanie ws. bezpieczeństwa teleinformatycznego z Wydziałem ORG
godz. 15:00 – spotkanie z mieszkańcami

Czwartek 23.02.2017
godz. 10:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – udział w posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
godz. 16:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 16:30 – spotkanie z mieszkańcami

Piątek 24.02.2017
godz. 10:30 – spotkanie z Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 11:00 – spotkanie z mieszkańcami
godz. 13:00 – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Wdrażania RPO WD w UMWD we Wrocławiu
godz. 15:30 – udział w Jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Sobera w USC w Środzie Śląskiej

Sobota 25.02.2017
godz. 10:00 16.30 – udział w XII Mistrzostwach Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej na hali sportowej przy PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej
godz. 18:00 – udział w uroczystej kolacji w ramach podsumowania XII Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej w Hotelu Hellon w Środzie Śląskiej
godz. 20:00 – udział w spotkaniu okolicznościowym w świetlicy w Wojczycach

KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 luty
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 marzec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 kwiecień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 maj
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 czerwiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 lipiec
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 sierpień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 wrzesień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 październik
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 listopad
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2016 grudzień
KALENDARZ BURMISTRZA (pdf) 2017 styczeń

Poleć znajomemu Wersja do wydruku