Drukuj

zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego

(2010-01-01)

Na podstawie ustawy z dnia 09 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. nr 39,poz. 306/
od dnia 01 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane będą bezpłatnie.