Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 charakterystyka jednostki |  informacje podstawowe |  dyrektor |  świetlice wiejskie |  pracownicy |  regulaminy i statuty |

charakterystyka jednostki


cel i rodzaj działalności

Upowszechnianie kultury, pozyskiwanie i przygotowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna, rozwijanie indywidualnej aktywności kulturalnej, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.


 

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje

  1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  2. kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
  3. tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego
  4. tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego
  5. rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

     

świadczone usługi dla ludności  1. koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, spotkania autorskie, spektakle i inne
  2. plenerowe imprezy kulturalne
  3. nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka śpiewu, nauka rysunku i malarstwa
  4. imprezy rozrywkowe, wypoczynkowe i turystyczne
  5. zabawy, festyny, spotkania okolicznościowe i dyskusyjne
  6. DK prowadzi ogniska i sekcje: muzyczne, plastyczne, taneczne, gier umysłowych oraz inne zgodne z możliwościami i oczekiwaniami społeczeństwa
  7. przyjmuje zadania zlecone m.in. organizacja imprez, festynów, wynajem pomieszczeń.